Skip to main content

Zelfregulatie hond

 -  Leestijd ongeveer 3 minuten  - 

 

Waarom is dit gegeven zo belangrijk voor de ontwikkeling van je hond?

 

 Zelfregulatie ontwikkelen is bedoeld om nieuwe leerervaringen op te doen en de veerkracht van de hond uit te breiden.
Honden zijn in staat om zowel geestelijk als lichaamlijk voor zichzelf te zorgen.

Zelfregulerend mogen leren zorgt ervoor dat de stressdrempel van je hond verhoogd wordt en dat je hond zelf technieken aanleert om tot rust te komen en gezonde keuze's maakt 
Maar ook om zich veilig te voelen in zijn omgeving en bij zijn mensen.

(Dit geld ook voor mensen en andere diersoorten overigens)


Honden welke beter kunnen reguleren in moeilijke momenten worden doorgaans ook minder snel grijs, werken beter en sneller met hun mensen samen door feedback te vragen en zijn minder snel ziek of herstellen sneller uit ziekte.

 

Het blijven blootstellen aan prikkels en de hond trainen zal in sommige gevallen lukken, rastype en emotionele achtergrond kan hier een rol in spelen.

Maar het kan ook gedragsproblemen en onomkeerbare welzijnsvermindering teweeg brengen bij een hond.
In zekere zin moet IEDERE hond de kans moet krijgen zelf leerprocessen op de doen en hier een verstandige keuze te in maken om met de opgedane informatie om te gaan.  Een hond welke met mensen samenleeft maar daarbij geen of zeer weinig eigen keuze’s kan maken kan aangeleerde hulpeloosheid of passieve onderdanigheid vertonen.
Hij heeft niet geleerd om zelf met stressvolle situatie’s om te gaan alles wordt gecontroleerd en geregisseerd door zijn mensen.
o.a. Blaffen - Opspringen - Druk gedrag zijn voor een hond en voor de mens niet begrepen uitingen van stress en wordt vaak als provocerend gedrag gezien.
In plaats van deze stress er even te laten zijn en de hond zijn leerervaring op te laten doen wordt alles geregisseerd en gecontroleerd.
Hij doet uiteindelijk zijn “kunstje” of wat van hem geeist wordt .
Stress wordt onderdrukt en de hond geeft zich over. 

Kijk maar eens goed om je heen naar andere honden.


Lopen deze ontspannen of op hun tenen?
Stramme houding hoofd gefronst oren dicht op de kop?
Contant spanningssignalen afgeven of spanning afschudden?
Vroegtijdig grijs of ouwelijk gedrag. Vachtproblemen, chronische oorontstekingen of darmproblemen.
Omdat emotie’s onderdrukt zijn.
Stress heeft een zeer grote invloed op het gestel van je hond net zoals bij mensen overigens..


Rukje aan de lijn, koekje erin, meestrekken of overspoelen met veel indrukken (mee naar drukke scholen, markt, overmatig contact met andere mensen en honden)

Opbouwende trainingen en bovenstaande handeling toepassen deze in de praktijk uitdragen zijn daarom ook niet de aangewezen manier om de hond te gaan leren voor zichzelf te zorgen en zich veilig te voelen in zijn omgeving.

60% van de honden is niet ontspannen al lijkt dit voor hun mens wel zo..
Alles is toch onder controle….

De leef en belevingswereld is ook anders dan die van mensen, honden staan instinctief nog dichter bij de natuur al lijkt het voor de mensen gelezen in zijn gedrag niet zo = Menselijke objectie waarmee bedoeld wordt dat wij dingen zien vanuit ons menselijk perspectief.

Voorbeeld

Een hond die tegen vreemde mensen of visite opspringt begroet deze helemaal niet, al lijkt het voor zijn mensen wel zo.
Alle communicatie eromheen - welke anders dan die van mensen is - en vaak moeilijk voor mensen te lezen ook wel conflictvermijdende communicatie verteld je hond dat het eigenlijk allemaal erg spannend vindt en in feite de mensen op afstand wil houden.
- Logisch een hond is een territoriaal dier en vreemden worden op afstand gehouden -
In plaats van de hond hierin te steunen en je hond zelf zijn leerprocessen op te laten doen is men bezig met bestraffen, en controle houden over zijn emotie door hem weg te trekken of omlaag te duwen.

Momenten dat je hond steun bij jou zoekt door je even aan te kijken of tegen jou aan te springen wordt bestraft of genegeerd.

 
Hoe je je hond wel op de juiste manier met opspringen leert omgaan en zelf zijn leerprocessen laat opdoen ZONDER te trainen, kun je op een van onze cursussen leren.