Connectiemethode® wat is dit?


Puberhond Joep

Wij verzorgen onze cursussen middels  de Connectiemethode®
Een unieke en nieuwetijdse wijze om met honden te leren omgaan.

De Connectiemethode© is een Nieuwe Tijdse wijze om vriendelijk en conflictvrij met honden om te leren gaan.
Alleen hondenscholen welke in het bezit zijn van de Quality Label Connectiemethode hebben geleerd hoe zij deze wijze van hondenbegeleiding kunnen uitdragen.

Bij de Connectiemethode ga je leren kijken en begrip te krijgen naar de natuurlijke gedragingen van je hond.
Maar ook waarom hij iets doet en hoe je hier het beste mee om kunt gaan om een unieke wederzijdse en respectvolle band op te bouwen.Connectie betekent verbinding
 een natuurlijke wijze, elkaar begrijpen en aanvoelen
dit is al de beloning op zich.
Snoep geven om gewenst gedrag te belonen is geen issue

Is jou hond een robot of machine
welke op het voor jou gewenste moment een kunstje voor je doet?
Een hond wil samenwerken met de mens dat maakt hem zo uniek
In Connectie zijn,
opvoeden hoort hier natuurlijk ook bij.

Maar Is het niet beter om je hond eerst te leren begrijpen 
in zijn natuurlijke gevoelens en emotie?
Honden leven dichter bij de natuur hij is zowel een roof als prooidier 
wil jagen als dit nodig is maar vluchten als er gevaar dreigt
Een hond is een hond zoals een mens een mens is
 een ander zoogdier maar op  emotioneel vlak ook veel paralellen
Bewust leren worden van deze gegevens
zul je doen merken dat de hond zich prima kan aanpassen
en het opvoeden bijna als vanzelf doen gaan
hondenvriend

 Wij ondersteunen jou in de opvoeding van je hond met in respecthouding van je eigen gevoelens en inzichten

Connectiemethode = Inzicht leren krijgen in het gedrag van je hond maar met in respecthouding van je eigen gevoelens.
intelligentie
, hormonen en emotionle gevoelens.
 Begrip te tonen voor de natuurlijke gedragingen en gevoelens van je hond.
Wat voor je hond normaal is wordt door de mens als storend ervaren.
Of is het wellicht onze angst of plaatsvervangende schaamte  om het feit dat je hond dingen gaat doen welke in onze maatschappij niet aanvaardbaar is?
Denk hierbij aan opspringen naar mensen.
Is het niet fijner om eerst te leren waarom hij vanuit zijn oerinstinct opspringt en hier in alle rust en begrip een alternatief voor aanbied?
En een pupje wat in huis blijft plassen de buitenwereld wellicht nog als bedreigend ervaart en zijn geurenvlag = ontlasting nog niet durft af te geven?

Connectie = Verbinding
Natuurlijke Verbinding is een proces welke wederzijds vertrouwen nodig heeft.
Bij ons leer je niet te Conditioneren en Manipuleren
Wat inhoud dat de hond wordt beperkt om zelf keuze's te maken en steeds te worden onderbroken in leerprocessen.
Denk aan meetrekken  meelokken van een pupje , onzekere hond of puberhond omdat hij steeds snuffelt of kijkt en niet doorloopt.

Voor ons mensen simpele zaken zoals oversteken dan voor je hond al angst of stress geven (Mooi voorbeeld - denk hierbij aan het moeten zitten bij de stoep)
En dan krijgt hij toch een lekkertje voor?
Wordt dan goede gedrag beloond of juist zijn angst?


•Geen aangeleerde hulpeloosheidmaar zelfregulatie.

Honden beheersen strategieen om zelf met hun stress, angst of frustratie te leren omgaan dit is een natuurlijk gegeven van de hond.                                                                       Jij als mens kunt hem hier wel in ondersteunen en eventueel helpen als dit nodig mocht zijn.
Bij ons ga je leren waarom een hond in jou ogen ongewenst gedrag vertoont en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
Geen opgelegde bijna dwangmatige gehoorzaamheids oefeningen zoals bijvoorbeeld :- Kijk - Lig - Zit - Voet en Blijf enz.
Onnatuurlijke oefeneningen voor je hond.
Je hond zal hier wellicht wel gehoor aan geven maar zal dit nagenoeg altijd gedwee en onder spanning ondergaan.
Wij noemen dit aangeleerde hulpeloosheid.

Wel ga je leren hoe en wanneer je hond te begrenzen oftewel even de leiding gaan nemen wanneer dit echt nodig is.

Veel opvoedkundige zaken zijn ook helemaal niet op een trainingsveld te leren.
Naast luchtige oefeningen verzorgen wij dus veel inzichtelijke maar zeer leerzame theoretische voorlichting tijdens de lessen.
Denk hierbij aan;
 - Blijven  - Naar plaats gaan - iets loslaten enz. - Blaffen naar bezoekers of voorbijgangers - Opspringen enz.enz.

De meeste honden leren namelijk  uit zichzelf wel  als hij zich veilig en begrepen voelt. 

Bij ons op de hondenschool ga je inzichtelijk leren hoe en wanneer een hond in Connectie met jou is en hoe je hierin op kunt inspelen qua opvoeding.

• Aangeleerde hulpeloosheid. =  De hond heeft geen invloed meer over de dingen die hem overkomen. Gevolg: niet meer zonder zijn mens kunnen herstellen uit voor hem moeilijke situatie's. De mens moet grip op de hond blijven houden anders verliest hij zichzelf in zijn gevoelens en emotie. Op den duur zou  een  hond mogelijk Passief onderdanig gedrag kunnen ontwikkelen wat zich  kan uiten in gedragsproblemen of chronisch ziek zijn of zelfs in een  depressie verkeren. Ook gevallen van "Redirecite" zijn hierin bekend = Plots uitvallen naar eigen mensen als het emotionle "emmertje" vol zit.
Deze honden herstellen ook slecht of minder snel uit stressvolle situatie's en blijven hier z.g. langer in "hangen".
Denk aan bezoek dierenarts, vuurwerkangst, plotselinge nare gebeurtenissen enz.
• Zelfregulatie = Vermogen om goede keuze's te mogen maken uit de eigen gedrags mogelijkheden en deze gedragingen zelf of met steun van de mens
te realiseren = Connectie
Deze *honden kunnen zichzelf emtioneel sneller herstellen uit stressvolle situatie's denk hierbij aan:
Bezoek dierenarts, trimsalon, vuurwerk, traumatische ervaring opgedaan enz.

*Met uitzondering van door externe omstandigheden zwaar getraumatiseerde honden 

Communiceren in plaats van commanderen.
Milde vorm van leiding en begrenzing leren geven aan je hond.
Een hond heeft leiding en structuur nodig, dit geeft hem vertrouwen en rust.
Je leert bij ons dus niet je hond: Omlaag te duwen - Weg te duwen - Terug te trekken - Zetje met je voet geven enz. 
Tijdens de opvoeding wordt de hond dus fysiek niet aangeraakt.
Leren opvoeden doormiddel van normale verbale communicatie
Een hond in connectie begrijpt prima wat je bedoelt door het hem gewoonweg te vragen verbaal of nonverbaal.

Je hond leren op te voeden met wederzijds respect voor zowel de mens als de hond.
Honden leven samen met mensen en dienen ook respect te leren krijgen voor de mensen gewoonten en normen.
Alleen dient dit wel te gebeuren conform leeftijd, en emotionele gemoedstoestand van de hond.
Ook hebben honden nu eenmaal natuurlijke gedragingen en gewoontes welke gewoon bij een hond hoort.
Door middel van luchtige oefeningen, praktische voorlichting en aanvullende documentatie zullen wij jou en je hond
begeleiden in dit proces.

Honden geen stukjes klei die in een aantal weken in een gewenst plaatje kunt vormen. 
Je hond binnen acht lessen opvoeden kan dus absoluut niet.
Opgroeien en ontwikkeling van een hond is net zoals bij mensen een proces, dit heeft tijd, inzicht en geduld nodig.
Een hond is rond zijn 2.5 jaar pas emotioneel volwassen.

• Iedere hond is net zoals mensen uniek in zijn doen en laten
Wij streven naar het werken aan een goede en begripvolle relatie tussen jou en je hond.= Connectie
Iedereen is anders, en dit geld ook voor honden.
Er zijn veel parallen maar ook weer niet.
Respect voor elkaar en de hond achter zijn mens.
Slaapt jou hond bij jou in bed? Of mag hij wat van tafel meesnoepen?
En jij vindt dit fijn en o.k.?
Prima toch? Gewoon blijven doen.

Learning by example 
Honden zijn in staat om hun mens maar ook andere dierlijke huisgenoten na te doen in het gedrag  handelingen en emotie.
Ik als mens doe het voor, laat zien hoe het hoort zowel emotioneel als lichamelijk.
Tijdens de cursus laten wij je zien hoe je dit doet en ziet,  wat vaak leidt tot hilarische momenten!
Wat was ook al weer de term?
De hond lijkt op zijn baas:)

Veel aandacht voor communicatie van de hond.
Honden communiceren naar andere honden toe maar ook naar zijn mens, wat bedoelt hij en hoe "lees" je dit?
Lichaamstaal  en hondencommunicatie leren lezen is een belangrijk element tijdens al onze cursussen.

Voorkomen van overtraining.
Eén uurtje komen oefenen per week is ruim voldoende is voor jou en je hond.
Een hond krijgt voldoende informatie en prikkels binnen in zijn belevingswereld.
Veel rusten is ook erg belangrijk voor honden, en dit geld zeker voor de puppy's  en pubers
Door te veel en te vaak te willen oefenen kunnen mogelijk gedragstoornissen in de hand gewerkt worden.

Aandacht voor groei en ontwikkeling honden
Bewust worden dat een hondenlichaam in alle rust dient te groeien.
Loopoefeningen in een natuurlijke omgeving dragen bij tot een verantwoorde spierontwikkeleling om chronische blessure's op latere leeftijd te voorkomen.

Tot slot
Respect voor elkaar

Wij hebben respect voor iedere hondenbezitter en zijn hond.
Wie , hoe of wat je ook bent.
Geen vooroordelen of aanname's
Iedereen is welkom zowel als persoon als hond.


Onze methode is vrij uniek en alleen Quality Label BE houders en afgestudeerden van de opleiding LEARNING WITH ANIMALS begeleiden honden en hun mens middels de natuurlijke inzichten.
Wij dragen onze cursussen ook daadwerkelijk uit in een natuulijke omgeving (Real Live Skills) in combinatie met onze omsloten oefenterrein om het vertrouwen in je hond te verkrijgen met betrekking tot het los van de lijn zijn.
 Een trainingshal gebruiken wij uit principe niet.
Akoestiek een ramp voor honden en honden blaffen nu eenmaal.... 

Arktikel wat is Connecitiemethode©?

 Copyright

De Connectiemethode© is een unieke en moderne wijze om meer begrip voor het gedrag van je hond te krijgen in onze nieuwentijdse levenswijze en hier mee leren om te gaan. Voorlopig is alleen hondenschool de Duinhonden gekwalificeerd om in de regio Kennemerland en Zaanstad betreffende methode uit te dragen. Wij merken dat er hondenscholen insinueren deze methode ook uit te dragen maar hebben hier geen expertise in (de klok horen luiden...). Dit vinden wij jammer en zeer misleidend voor hondeneigenaren omdat er hierbij een verkeerd beeld geschetst wordt van wat daadwerkelijk inhoud. Een goede hondenschool welke de connectiemethode onderricht moet middels een Quality Label kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk studie's hebben afgemaakt of voltooid. Ook zijn Labelhouders verplicht ieder jaar bijgeschoold te worden en studiepunten te behalen.om betreffende Qualitylabel te kunnen behouden.
Let hier dus even op.

Teksten, en foto's mogen daarom niet letterlijk worden overgenomen door collega hondenschool houders.
Elk gebruik hiervan dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij auteursrechthebbende.

Al onze teksten en vooral de foto's zijn daarom copyrechtelijk beschermd.
Elk gebruik hiervan dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij auteursrechthebbende.