Connectiemethode® wat is dit?

 De Connectiemethode®

     Jachthond met schoen     Quality Label 2021 JPG

In de honden coaching en trainings wereld zijn tegenwoordig veel methodes en inzichten.
Begrijpelijkerwijs kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.
Doorgaans lijken al de meest gangbare methode's redelijke veel op elkaar en het meest op het feit dat er snoep of manipulatie wordt ingezet om gedrag te vormen of te kneden.
Prestigegericht - doelen moeten behaald worden
Nog TE weinig inzicht - onderricht en kennis in het  verstrekken van voorlichting met betrekking tot de emtotie en overlevingsstragieeen van de hond maar ook de mens achter de hond.

Wij krijgen veel vragen wat de Connecetiemethode® nu precies inhoud en waarom wij ons onderscheiden ten opzichte van alle andere methode's.

De Connectiemethode® is een label alleen Gedragscoaches welke deze holistische opleiding plus de opgedane "vlieguren" hebben voltooid mogen dit label dragen.
Ieder jaar verplichte 4 daagse bijscholing om label te mogen behouden.


De Connectiemethode®

Is en Nieuwetijdse en Holistische zienswijze om mens en hond op respectvolle wijze met elkaar om te leren gaan.
Wij begeleiden jou en je hond met respect voor jouw gevoelens - mening en wensen.
Geen dwang of manipulatie of forceren.
Geen kunstjes en truukjes met allerlei hulpmiddelen om je hond te leren opvoeden.
Wij zijn geen trainers of kylologisch instructeur maar Gedragsbegeleiders met  HBO opleiding en benodigide "vlieguren" (ervaring) met gedegen kennis  maar ook niet geheel onbelangrijk coachingsvaardigheden om de mens en zijn hond op de juiste wijze en op maat te begeleiden.

de Connectiemethode® 
richt de aandacht op het welzijn en de individualiteit van de mens en zijn hond.

De methode creëert bewustwording omtrent ons eigen denken en handelen en vormt daarmee de basis voor een meer respectvolle, verantwoordelijke en empathische omgang met onze honden.
De filosofie van de Connectiemethode® zal misschien niet iedereen direct aanspreken maar wij zetten hiermee wel                                                                                  een zeer interessant en tot nadenken stemmend concept neer.

Als gedragscoach maken wij gebruik van onze gedegen en professionele opleidingen en vakkennis op zowel honden als mensengedrag maar daarnaast opteren wij                                 ook op onze werk- en levenservaringen.
Wij voelen met jou en je hond mee en geven aandacht aan dat wat nodig is.
Alles mag er zijn -  niets moet en acceptatie hierin is helend. 
Kortom wij geven de ruimte om er te mogen zijn en luisteren zonder oordeel, stimuleren en motiveren om in kleine stapjes jouw en je hond te begeleiden tot een vreugdevol samenzijn.
 Of het nu gaat om meer rust, plezier in het samen zijn of samen weer de dingen doen waar jullie samen weer blij van worden.
 Alles is mogelijk als je het maar niet forceert en manipuleert.
Zonder trainen en zonder snoep maniputie.

 
Naar elkaar toe groeien met wederzijds begrip

Je kunt verder lezen wat de Connectiemethode® is en hoe wij in het leven staan samen met onze honden en mededieren.
En hoe wij je leren je hond maar ook jezelf op te voeden.


De hond is tegenwoordig steeds meer een onderdeel van een gezin aan het worden en wordt steeds vaker als gezinslid gezien.
Mooi voorbeeld hiervan is dat bij rouwadvertentie's de namen van de huisdieren toegevoegd worden onder de namen van de familieleden.
Maar als het om opvoeden gaat wordt de hond nog te vaak vergeleken met een dominante, losgeslagen wolf en als we even niet oppassen
de leiding over de groep/ mens zal gaan nemen.
Wie heeft dit ooit bedacht? Wetenschappers of Hondentrainers/ dierenartsen met achterhaalde inzichten?

Holistisch komt van het griekse woord Holon - Wat betekend dat wij op aarde met alles zijn verbonden.
Connectie betekend: Ongedwongen fijne verbinding tussen individeuen
Honden en mensen zijn afgelopen eeuwen geevalueerd om samen te werken er te zijn en elkaar aan te voelen.
Net zoals de mens niets meer van de Homo Sapiens heeft, heeft de hond nog weinig te maken met de Wolf.
(nou ja.. soms een klein beetje dan, geef een man een BBQ;)

De moderne huishond Is nagenoeg nooit dominant naar de mens toe en wil helemaal geen leiding nemen.
Een hond is een oppurtunist en leeft NIET in een roedel.
In groepen levende honden jagen niet met elkaar, verzorgen elkaars pups niet en zijn niet bezig om inteelt
te voorkomen door jong volwassen honden uit de groep te verdrijven.
Dit in tegenstelling tot Wolven, deze hebben een andere motivatie om zijn Roedel in balans te houden en werken samen om dit in goede orde te laten verlopen.
In Wolvenroedels heerst ook een bepaalde rangorde om de veiligheid van de famileden te waarborgen.
Maar honden niet met elkaar doen, doen zij wel met mensen: Samenwerken
Moderne wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken hebben dit uitgewezen.

Natuurlijk is er in het samenzijn ook regels en voorwaarden gesteld.
Dit geeft Houvast - Rust en Duidelijkheid naar elkaar toe.
Hierbij kunnen wij helpen als dit niet van nature lukt bij jou en je hondenvriend.
Connectie betekent verbinding een natuurlijke wijze elkaar begrijpen en aanvoelen.
Positief belonen in de vorm van hondensnacks zien wij als gedragsmanipulatie iets waar mensen heel goed in zijn..
Macht uitoefenen: Je krijgt pas iets als je het voor mij goed en hoe je zich hond op dat moment voelt is even ter zijde.
Zou de hond dit nu echt begrijpen of wordt zijn gedrag alleen maar een kunstje? En wordt je hond hier nu echt zelfstandig van?
Iets wat hij van nature wel is....
Wat voor een hond normaal is wordt door mensen als storend ervaren denk aan opspringen naar de visite.
Dit heeft niets met provoserend gedrag te maken.
Een vreemd persoon komt in de hond zijn "territorium" en een motivatie
vanuit zijn oerinstinct wil deze indringer wegjagen.
Vandaar dat je hond opspringt of blaft hij duwt of jaagt als het ware de bezoeker weg uit zijn territorium en heel normaal hondengedrag.

MAAR.... Je hond kan de mens en zijn gewoonte's gaan respecteren, dat maakt hem zo uniek.
Begrijpen waarom hij opspringt en hem hierin steunen door te leren dat jij deze" indringer" wel graag in je huis ontvangt.
En hoe je hond dit met ondersteuning van zijn mens hier zelf mee kan leren omgaan zonder snoep of dwang.

Is het dus niet zinvoller om je hond eerst te gaan leren begrijpen in zijn natuurlijke gevoelens en emotie?
Honden zijn geen wolven meer maar leven emotioneel wel nog dichter bij de natuur dan mensen eigenlijk fantastisch toch?
Je hond is zowel een roof en prooidier, wil jagen maar OOK vluchten als en gevaar dreigt.
Bij mensen is dit niet anders wij zijn ook rovers alleen met een andere hersenformule. Dit is wat anders dan een herseninhoud
Ieder dier (dus ook de mens) heeft zijn eigen wijze en motivatie om te leven en te overleven.
Een kat is ook anders dan een hond en een paard heeft een andere motivatie dan b.v. een koe.
De hond is als enigste diersoort gemotiveerd om echt samen te werken met zijn menseijke diersoort.
Dit maakt de hond zo uniek.
Door te leren begrijpen waarom een hond iets doet zul je merken dat de hond zich prima kan aanpassen en onzekerheid en driften
beter onder controle kan houden, hier heeft hij zijn mens bij nodig.
Net zoals de hond in staat is om jou (emotionle) gevoelens te gaan leren begrijpen en mits met respect naar de hond toe zich hierin aan zal  passen.
Je zult merken dat het opvoeden bijna als vanzelf zal gaan.

Bij de Connectiemethode®
ga je leren kijken en begrip te krijgen naar het natuurlijke gedrag van je hond en dat hij in staat is om zich aan de huidige moderne samenleving en leefgewoonte's aan te passen.

Maar ook het gedrag van jezelf nemen wij onder de loep.
Waarom hij iets doet of niet doet en hoe je hier het beste mee om kunt gaan en hoe jou gedrag of emotionele welzijn invloed kan hebben in de emotie van je hond.
Hoe jullie hier toch samen op een fijne en respectvolle wijze voor elkaar een fijne band kunnen opbouwen.

Connectiemethode = Inzicht leren krijgen in het gedrag van je hond maar met in respecthouding van je eigen gevoelens.

Geen aangeleerde hulpeloosheidmaar zelfregulatie.

Honden beheersen strategieen om zelf met hun stress, angst of frustratie te leren omgaan dit is een natuurlijk gegeven van de hond
Jij als mens kunt hem hier wel in ondersteunen en eventueel helpen als dit nodig mocht zijn.

Bij ons ga je leren waarom een hond in jou ogen ongewenst gedrag vertoont en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
Geen opgelegde bijna dwangmatige gehoorzaamheids oefeningen zoals bijvoorbeeld :- Kijk - Lig - Sta - Zit - Voet en Blijf enz.
Onnatuurlijke oefeneningen voor je hond.
Je hond zal hier wellicht wel gehoor aan geven maar zal dit nagenoeg altijd gedwee en onder spanning ondergaan = Aangeleerde Hulpeloosheid.
Net zoals wij soms nog wel eens meemaken dat er een harde ruk aan de lijn geven als de hond trekt.
Hij begrijpt de intentie helemaal  niet en zal alleen minder gaan trekken omdat hij bang wordt voor de ruk aan de lijn.
Wij hebben liever een hond dat zich veilig bij de mens voelt in plaats van dat hij bang is voor zijn mens.
Als je hond zich ontspannen en veilig voelt doet hij deze handelingen en soms met wat extra oefening  vanzelf wel. = Zelfregulatie.
De ene ras hond is ook de andere niet.


Veel opvoedkundige zaken zijn ook helemaal niet op een trainingsveld te leren.
Naast luchtige oefeningen verzorgen wij  inzichtelijke maar zeer leerzame theoretische voorlichting tijdens de lessen.
Denk hierbij aan;
 - Blijven  - Naar plaats gaan - iets loslaten enz. - Blaffen naar bezoekers of voorbijgangers - Opspringen enz.enz.

De meeste honden leren namelijk  uit zichzelf wel  als hij zich veilig en begrepen voelt. 

Bij ons op de hondenschool ga je inzichtelijk leren hoe en wanneer een hond in Connectie met jou is en hoe je hierin op kunt inspelen qua opvoeding.

• Aangeleerde hulpeloosheid. =  De hond heeft geen invloed meer over de dingen die hem overkomen.
Gevolg: niet meer zonder zijn mens kunnen herstellen uit voor hem moeilijke situatie's.
De mens moet grip op de hond blijven houden anders verliest hij zichzelf in zijn gevoelens en emotie
Op den duur zou  een  hond mogelijk Passief onderdanig gedrag kunnen ontwikkelen wat zich  kan uiten in gedragsproblemen of chronisch ziek zijn of zelfs in een  depressie verkeren.
Ook gevallen van "Redirecite" zijn hierin bekend = Plots uitvallen naar eigen mensen als het emotionle "emmertje" vol zit.
Deze honden herstellen ook slecht of minder snel uit stressvolle situatie's en blijven hier z.g. langer in "hangen".
Denk aan bezoek dierenarts, vuurwerkangst, plotselinge nare gebeurtenissen enz.
• Zelfregulatie = Vermogen om goede keuze's te mogen maken uit de eigen gedrags mogelijkheden en deze gedragingen zelf of met steun van de mens
te realiseren = Connectie
Deze honden kunnen  emtioneel sneller herstellen uit stressvolle situatie's denk hierbij aan:
Bezoek dierenarts, trimsalon, vuurwerk, traumatische ervaring opgedaan enz.

*Met uitzondering van door externe omstandigheden zwaar getraumatiseerde honden 

Communiceren in plaats van commanderen.
Milde vorm van leiding en begrenzing leren geven aan je hond.
Een hond heeft leiding en structuur nodig, dit geeft hem vertrouwen en rust.
Dit kun je gewoon aan hem vragen.

Je hond leren op te voeden met wederzijds respect voor zowel de mens als de hond.
Honden leven samen met mensen en dienen ook respect te leren krijgen voor de mensen gewoonten en normen.
Alleen dient dit wel te gebeuren conform leeftijd, en emotionele gemoedstoestand van de hond.
Ook hebben honden  natuurlijke gedragingen en gewoontes welke gewoon bij een hond hoort.

Honden geen stukjes klei die in een aantal weken in een gewenst plaatje kunt vormen. 
Je hond binnen acht lessen opvoeden kan dus absoluut niet.
Opgroeien en ontwikkeling van een hond is net zoals bij mensen een proces, dit heeft tijd, inzicht en geduld nodig.

• Iedere hond is net zoals mensen uniek in zijn doen en laten
Wij streven naar het werken aan een goede en begripvolle relatie tussen jou en je hond.= Connectie
Iedereen is anders, en dit geld ook voor honden.
Er zijn veel parallen maar ook weer niet.
Respect voor elkaar en de hond achter zijn mens.
Slaapt jou hond bij jou in bed? Of mag hij wat van tafel meesnoepen?
En jij vindt dit fijn en o.k.?
Prima toch? Gewoon blijven doen.

Learning by example 
Honden zijn in staat om door middel van observatie het gedrag van zijn mens over te nemen.

Veel aandacht voor communicatie van de hond.
Honden communiceren naar andere honden toe maar ook naar zijn mens, wat bedoelt hij en hoe "lees" je dit?
Lichaamstaal  en hondencommunicatie leren lezen is een belangrijk element tijdens al onze cursusse

Aandacht voor groei en ontwikkeling honden
Bewust worden dat een hondenlichaam in alle rust dient te groeien.
Loopoefeningen in een natuurlijke omgeving dragen bij tot een verantwoorde spierontwikkeleling om chronische blessure's op latere leeftijd te voorkomen.

Tot slot
Respect voor elkaar en voor de wereld om je heen

Wij hebben respect voor iedere hondenbezitter en zijn hond.
Iedereen is welkom
Wie , Hoe of Wat je ook bent.
Geen vooroordelen of aanname's


Onze methode is vrij uniek en alleen Quality Label BE houders en afgestudeerden van de opleiding LEARNING WITH ANIMALS begeleiden honden en hun mens middels de natuurlijke inzichten.
Wij dragen onze cursussen ook daadwerkelijk uit in een natuulijke omgeving (Real Live Skills) in combinatie met onze omsloten oefenterrein om het vertrouwen in je hond te verkrijgen met betrekking tot het los van de lijn zijn.
 Een trainingshal gebruiken wij uit principe niet.
Akoestiek een ramp voor honden en honden blaffen nu eenmaal.... 

Arktikel wat is Connecitiemethode©?

 Copyright

De Connectiemethode© is een unieke en moderne wijze om meer begrip voor het gedrag van je hond te krijgen in onze nieuwentijdse levenswijze en hier mee leren om te gaan. Voorlopig is alleen hondenschool de Duinhonden gekwalificeerd om in de regio Kennemerland en Zaanstad betreffende methode uit te dragen. Wij merken dat er hondenscholen insinueren deze methode ook uit te dragen maar hebben hier geen expertise in (de klok horen luiden...). Dit vinden wij jammer en zeer misleidend voor hondeneigenaren omdat er hierbij een verkeerd beeld geschetst wordt van wat daadwerkelijk inhoud. Een goede hondenschool welke de connectiemethode onderricht moet middels een Quality Label kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk studie's hebben afgemaakt of voltooid. Ook zijn Labelhouders verplicht ieder jaar bijgeschoold te worden en studiepunten te behalen.om betreffende Qualitylabel te kunnen behouden.
Let hier dus even op.

Teksten, en foto's mogen daarom niet letterlijk worden overgenomen door collega hondenschool houders.
Elk gebruik hiervan dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij auteursrechthebbende.

Al onze teksten en vooral de foto's zijn daarom copyrechtelijk beschermd.
Elk gebruik hiervan dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij auteursrechthebbende.