Skip to main content
  • Asielhonden

    uit het buitenland

Leren omgaan met je buitenlandse hondenvriend

Gelukkig zijn er genoeg mensen die besluiten om deze groep honden een fijn en stabiel huis te geven.
Wij zijn er voor je om je  te helpen en ondersteunen om je hondenvriend beter te gaan leren begrijpen en te leren intregreren in zijn nieuwe leef en belevingswereld.

Jack Hensen en Lola uit Griekenland

Als een van de eerste hondenscholen in Nederland zijn wij ongveer 17 jaar geleden begonnen met het verzorgen van cursussen op maat voor geadopteerde honden uit het buitenland.
Deze honden hebben vaak al veel meegemaakt en fysieke of emotionele pijn ervaren.
Argressie in hun leefwereld - verwaarlozing -Mishandeld - Rondgezworven - of in een dodingsstation geplaatst in afwachting van hun verschrikkelijke lot.
Dus het is helemaal niet zo raar dat je hondenvriend nog niet klaar is voor zijn nieuwe leef en belevingswereld en met wat meer wantrouwen dan normaal in het leven .staan

Gedrag asielhonden

Vluchtgedrag, Angst, Argressief, Jachtdrift, Overmatig blaffen, Niet naar buiten willen, Bijten naar bezoekers ,Plassen in huis, Uitvallen naar andere honden, Blaffen naar mensen.

Zijn vaak gesignaleerde gedragsproblemen bij buitenlande asielhonden.

Maar ondanks hun fysieke of emotionele rugzak beschikken deze honden over veel veerkracht en kunnen zich doorgaans prima, comform hun gemoedstoestand en verleden aanpassen in hun nieuwe leefomgeving.

Begeleiding is en blijft maatwerk

Zogenaamde "Free Range dogs" zijn bijna altijd honden met een verleden ook als zij in een asiel geboren zijn.
Dit laaste gegeven wordt soms nog wel eens onderschat.
Doorgaans zelfstandige maar ook kwetsbare honden welke met extra zorg geintegreerd dienen te worden in hun nieuwe woon en leefwereld.

Ook het rastype en land van herkomst speelt een zeer belangrijke rol in de gedragvorming van deze honden.
Een in zijn geheel niet onbelangrijk gegeven in het leren begrijpen en opvoeden van deze groep honden.

Dit blijft professioneel maatwerk en train je niet weg met stelselmatige oefeningen, ondersteunt met een snoepje of leren wie hier de baas is..
Je hond kneden is niet zo moelijk = symptoombestijding
Maar het ene afgeleerd, zal zich in en ander probleem voortvloeien.

Laat goedbedoelde adviezen van de buurman, internet, facebook of onvoldoende of onjuist opgeleide trainers even voor wat het is.
Dit kan je onzeker maken of  zelfs averecht werken of onomkeermaken worden.
Een arts of psycholoog behandeld toch ook niet op afstand en louter ervaring...
Gedrag is complex zeker als hier nog een rugzak aan hangt.

Wat gaan wij samen met jouw en je hond leren

  • Oefeningen welke bijdragen aan reguleren gedragsprobleem

  • Veiligheid en steun bieden

  • Inzicht krijgen mogelijke rastype

  • Lichaamstaal leren begrijpen

  • Begrenzen van je hond

  • Wat is Connectie® en hoe merk je dit?


Je gaat bij ons leren en niet altijd iets af te leren, en soms gaat dit ook helemaal niet lukken.
En al helemaal niet door de hond stelselmatig te trainen of onder controle willen houden.
 Wees er van bewust dat je hierdoor het ene gedrag verhelpt en of onderdrukt maar andere probleemgedrag zich zal gaan openbaren.
Symptoombestrijding is een quickfix maar werkt nooit op langer termijn.

Wel leren met elkaar omgaan en dit heeft tijd en geduld nodig om jullie relatie te transformeren naar wederzijds begrip en liefdevolle omgang.
Vergeet het trainen maar start met genieten van elkaar, kwetsbaarheid mag er van beide kanten zijn.

Anneke en Tracey van oorsprong uit Polen.
Verhongerd en emotioneel gebroken.
Al ruim 14 jaar een diepe genegenheid voor elkaar met in respecthouding van elkaars kwetsbaarheden en gevoelens.

Verdriet en teleurstelling

Verdriet teleurstelling omdat je toch niet helemaal verwacht had dat je nieuwe hondenvriend zich toch heel anders gedraagt dan dat je verwacht had of voorgespiegelt is.

Je doet je best maar onmacht of zelfs schaamte naar je omgeving voelen maakt je soms verdrietig of machteloos. 
Je wilt er helemaal voor gaan maar loopt vast in emotie en onmacht.
Emotie mag er zijn en hoort er soms ook een beetje bij. 
Verteld het ons gerust wij begrijpen dit helemaal en zo kunnen wij jou ook op de beste manier helpen en wat we er aan kunnen doen.

Bezuinig niet op de investering van de begeleiding en opvoeding van je buitenlandse hondenvriend.
Je wilt hem toch niet na een jaar weer onnodig naar het asiel sturen?

Hoe gaan wij je helpen

Begeleiding asielhond bestaat in de eerste instantie uit 3 sessie's.

Frequentie in onderling overleg en behoefte maar met een minimale tussentijd van 3 weken.
Soms blijven wij zelfs langer weg omdat gedragsverandering geen truckje is maar tijd nodig heeft.
Wij komen in de thuissituatie/ omgeving.
Context en woonomgeving spelen een grote rol in de bijdrage van het  ontwikkelen en of versterken van het gedragsprobleem.
Maar ook in het herstel hiervan.

Wij hebben al meer dan 900 mensen met hun buitenlandse hond  mogen helpen uit de regio's Haarlem - Amsterdam - Alkmaar - Lisse - Hilversum - Schagen - Zaanstad