Begeleiding (buitenlandse) Asielhonden.

Artikelindex

Maggie website asielhond 

Begeleiding op maat voor honden uit een Buitenlands of Nederlands asiel.

Als eerste in Nederland verzorgen wij begeleiding op maat voor honden welke geadopteerd zijn uit het binnen of buitenland.
Mede door onze hulp en werkzaamheden in (buitenlandse) asiels hebben wij zeer veel Ervaring en Expertise  opgedaan maar even zo belangrijk is dat wij 
speciale studie's hebben gevolgd om de emotie's , en gevoelslevenvan deze (straat) honden oftewel Free Range Dogs nog beter te leren begrijpen.

Agressie in hun leefwereld - Verwaarlozing - Gedumpt - Mishandeling - Pesten door kinderen op straat - Geleefd zonder menselijke zorg, Scheiding enz.
Ondanks dit alles hebben deze honden bijna nooit het vertrouwen in de mens opgegeven en zijn zij vaak de meest lieve, trouwe, dankbare 
en lichamelijke sterkste honden die je je maar kunt voorstellen.

Asielhonden hebben vaak veel meegemaakt en wij kunnen niet altijd doorgronden wat dit geweest is. 
Gelukkig zijn er genoeg mensen die besluiten om deze groep honden een fijn en stabiel thuis te geven. 
Speciaal voor deze groep honden bieden wij begeleiding op maat aan. 

Met begeleiding op maat bedoelen wij dat deze honden er doorgaans (nog) niet klaar voor zijn om in een groepje deel te nemen aan een cursus.
Dit heeft tijd, de juiste inzichten en rust nodig.
Een asielhond aan een groepscursus deel te laten nemen kan soms gewoon nog te stress vol of te beangstigend
zijn voor je  hondenvriend.
Voorbeeld:
Vaak wordt er geinsuneerd dat een hond dat veel en vaak en onrustig aan de grond snuffelt gewoon van alles wil ruiken.
Nou nee... doorgaans zijn dit "Conflictvermijdende signalenen" deze hond zit in emotionele nood en dient als dusdanig hierin verzorgt te worden.
Dit houd niet in dat je deze hond op speurles of in een hondenklas moet zetten om hem "moe" te maken of hem te leren gewoon met je mee te lopen.
Onrustig druk gedrag of veel snuffelen is bijna altijd een vorm van ernstige stress en dit probleem kan niet verholpen worden door je hond
op een hondenschool oefeningen te laten doen.

Asiel honden begeleiden wij dus bij voorkeur 1 op 1 en het liefst in de veilige thuissituatie.
Tijdens deze consulten zal de hond geobserveerd  en inzicht verkregen worden in zijn emotionele gemoedstoestand door een ervaren gedragsspecialist (dus geen trainer) welke gespecialiseerd is en over een breed referentiekader beschikt met betrekking tot hetbegeleiden van asielhonden
Aan de hand hiervan zullen er inzichten verstrekt worden , adviezen en oefeningen meegegeven worden welke zullen bijdragen aan de
verbetering van het welzijn van je hondenvriend.

Maar bovenal hebben deze honden eerst het verkrijgen van Veiligheid - Vertrouwen  en Begrip nodig.
Is deze er? Dan komt de Connectie en dus het opvoeden vanzelf wel.

Ook het rastype hond vereist een specifieke inzicht en benadering van begeleiding.
B.v. Een Berghondtype heeft een andere Motivatie , Skills en C
ommunicatie dus begeleiding nodig  dan b.v. een Jachthond type.

Enne... laat de goedbedoelde adviezen van de buurman met jarenlange persoonlijke ervaring even voor wat het is. 
Honden gedrags specialist is een professioneel vak en heef hiervoor net zoals b.v. een dierenarts voor gestudeerd.
Door te Puchen - Manipulatie of Strenge aanpak zal je hond uit emotionele nood gaan gehoorzamen maar de ervaring leert dat deze honden
nooit echt goed in hun vel gaan zitten al wordt dit door de mens achter de hond wel als dusdanig verondersteld.

Het is toch niet zo leuk als je verwacht had
Verdriet of onmacht omdat je toch niet helemaal verwacht had dat je nieuwe hondenvriend zich anders gedraagt dan dat je gehoopt had maken wij regelmatig mee.
Wij begrijpen dit helemaal en vertel het gerust aan ons.
Samen bespreken wij wat wij hieraan kunnen doen.