Kind en hond

Kind en hond

Kinderen en honden kunnen prima samengaan mits dit goed begeleid wordt.

Een hond hoort bij onze samenleving en kan zich als hij hier goed de kans voor krijgt prima aanpassen.
In tegenstelling tot 30 jaar geleden waar honden veel meer buiten of in buitenverblijven bivakeerden, leven onze honden veel meer in huis.
Over opvoeding en begeleiding kind en hond wordt op internet al heel wat geschreven met soms de meest bizarre adviezen.
Sommige tips zijn goed toe te passen, vele zijn interresant om te lezen maar in de praktijk werkt dit meestenal toch anders of juist averechts.
Ook op trainingsscholen worden er regelmatig Kind en Hond cursussen aangeboden in groepsverband.
Wij zijn van mening dat opvoeding en begeleiding van hond en kind geen kinderspel op een hondenschool  is en iedere thuissituatie en omgevingsfactoren anders zijn. 

Wij moeten er ons ervan bewust zijn dat hij een hond is en blijft en geen mens en er rekenschap dient te worden gehouden met zijn bij behorende natuurlijke gedragingen.
Ook het rastype kan een enorme rol spelen in het karakter van de hond.
Wordt hier geen of te weinig rekenschap mee gehouden kan hij bang of teruggetrokken gedrag gaan vertonen of zelfs bijten.

Maatschappelijk gezien is het doorgaans niet aanvaardbaar dat een hond kan bijten maar vanuit het perspectief van de hond gezien is het voor hem de enigste uitweg om uit een zeer bedreigende situatie te komen.
Wij kunnen dit alleen maar voorkomen door kinderen op dusdanige wijze bij de opvoeding van de hond te betrekken welke voor zowel hond als kind in hun vermogen ligt, In de thuissituatie dus.

Wil je je kinderen graag op een verantwoorde wijze bij de omgang van jullie hond betrekken bieden wij begeleiding op maat aan.
In de thuissituatie omdat de hond hier samen met de kinderen leeft en vanuit deze situatie het meest zinvol is.
Samen met de jonge kinderen en hun verzorgers gaat de gedragscoach met je aan de slag om een vriendelijke maar vooral ook veilige en verantwoorde relatie  met de hond en kinderen op te bouwen.

2 lessen
in de thuissituatie.
Duur 1 uur per keer.
Kosten €119.00 exlusief benzinekosten.