Algemene voorwaarden

routeduinhonden

Algemende voorwaarden.

Bij de Duinhonden Experts in Hondengedrag zijn de algemene voorwaarden van toepassing indien de klant mondeling of schriftelijk akkoord is gegaan met het afnemen van
een door ons aangeboden dienst.

Algemene voorwaarden