Gedragsbegeleiding / Therapie - HOE KAN IK JE HELPEN?

Artikelindex


Hoe kan ik je helpen?

Tegenwoordig staat er letterlijk omschreven; "Probleem gedrag van de hond omturnen naar gewenst gedrag" of "Hij moet respect leren krijgen voor mij".
Maar er is niets etisch aan het feit dat je in staat bent de gedragsexpressie van de hond te manipuleren door conditionering met hondensnoep -  afleiding of je hond te
 te leren "Wie hier nu eigenlijk de baas is?".
Ik  noem dit een z.g. Quick Fix, helpt niet of nauwelijks op langer termijn en je hond zijn emotionele nood negeren is vanuit onze optiek geestelijke mishandeling.
En ondanks dat er gesuggereerd wordt dat (voer beloning )afgebouwd kan worden bestaat er ook het gevaar dat (onbewust) angst van je hond beloond wordt met voertjes.

Doel van mijn adviezen zijn om kwaliteit van samenleven tussen de hond en zijn mens te doen toenemen.
Leren begrijpen WAAROM een hond bepaald ongewenst gedrag is gaan vertonen en samen met zijn mens een oplossing hierin te vinden.
En dit heeft inzicht en tijd nodig.
Spanning - Emotie - Natuurlijke beweegredenen van je hond leren kennen en weten hoe hier mee om te gaan.

De gedragsbegeleiding wordt verzorgt middels de CONNECTIEMETHODE® 

Een Nieuwetijdse en Holistische zienswijze van hondengedrags begeleiding en gericht is op het leren begrijpen van de natuurlijke gedragingen van je hond maar ook van jezelf.
Dieren (dus niet alleen honden) hebben net zoals de mens emotie,  gevoelens, hormonen, verdriet en andere kwetsbare kanten. 
Door te leren de hond te begrijpen, zonder je eigen persoonlijke gevoelens uit het oog te verliezen kan probleemgedrag getransformeerd
worden tot vertrouwen en ontspanning voor zowel de mens als zijn hond.

Hoe ?

•Begrip en respecteren van belevingswereld en natuurlijke behoefte van je hond.
•Zelf je grenzen leren stellen

•Veiligheid  en steun leren bieden
•Leiding leren nemen.
•Voorbeeld geven (Learn by example)
•Pijnbestrijding
•Meer begrip leren krijgen voor het rastype (of mixen hiervan)
•Hoe te communiceren met je hond.
•Bewustwording 
• En bovenal vastgeroeste trainings en opvoedkundige gedachten LOS proberen te laten.

Daarnaast oefen je handelingen welke kunnen bijdragen aan de verbetering van het probleemgedrag.

Wat komt er aan bod tijdens de sessies?

Tijdens een uitgebreid intake gesprek, analyse en observatie van de hond in zijn thuis omgeving zal ik het gedrag in kaart proberen te brengen.
Daarna zal getracht worden de gedragsveranderingen te starten middels de adviezen die ik je geef.

Hoe lang gaat gedragsbegeleiding duren?
Dit is een beetje afhankelijk hoe ernstig het probleem is.

Uit ervaring weet ik dat 1 sessie nooit volstaat.
Gedragsbegeleiding / therapie  bestaat doorgaans uit 2 a 3 sessie's  duren ongeveer 1.15 uur per keer = lang genoeg
Quck Fix bestaat niet.
Kan even werken maar ervaring leert dat het gedragsprobleem zich kan verergeren of op een andere onaangename wijze zich kan uiten.
Er wordt geen gebruik gemaakt van onnatuurlijke hulpmiddelen of foefjes.
(B.v. een lijn om de snuit heen binden om je hond niet te laten trekken is werkelijk achterhaald niet meer van deze tijd en je hond begrijpt totaal niet wat hiermee bedoelt wordt en zal nog stressvoller worden)


Gedragsbegeleiding wordt doorgaans atlijd verzorgt in de veilige thuisomgeving zowel binnen als buiten.
Dit om een zo realistisch mogelijk beeld van het probleem gedrag te verkrijgen want daar gebeurt het immers.

Mocht de hond dit aankunnen en je hebt hier zelf ook behoefte aan kan een aanvullende cursus in een klein groepje geen kwaad.
Daarmee kunnen we samen met je hond verder aan de slag

Je ontvangt na het gedrags consult  een inzichtelijk digitaal verslag op maat  met de verkregen  adviezen en oefeningen.
Per email of telefoon indien nodig aanvullende ondersteuning.