Gedragsbegeleiding / Therapie

Artikelindex


Hoe kan ik je helpen?

Tegenwoordig staat er letterlijk omschreven; "Probleem gedrag van de hond omturnen naar gewenst gedrag"
Maar er is niets etisch aan het feit dat je in staat bent de gedragsexpressie van de hond te manipuleren door conditionering met hondensnoep of afleiding.
Ik  noem dit een z.g. Quick Fix, helpt niet of nauwelijks op langer termijn.
Ondanks dat er gesuggereerd wordt dat (voer beloding )afgebouwd kan worden bestaat er ook het gevaar dat (onbewust) angst van je hond beloond wordt met voertjes)

Doel van mijn adviezen zijn om kwaliteit van samenleven tussen de hond en zijn mens te doen toenemen.
Leren begrijpen WAAROM een hond bepaald ongewenst gedrag is gaan vertonen en samen met zijn mens een oplossing hierin te vinden.
En dit heeft inzicht en tijd nodig.

De gedragsbegeleiding wordt verzorgt middels de CONNECTIEMETHODE® 

Een Nieuwetijdse wijze van hondengedrags begeleiding en gericht is op het leren begrijpen van de gevoelens en instincten van je hond. 
Dieren (dus niet alleen honden) hebben net zoals de mens gevoelens, hormonen, verdriet en andere kwetsbare kanten. 
Door te leren de hond te begrijpen, zonder je eigen persoonlijke gevoelens uit het oog te verliezen kan probleemgedrag getransformeerd
worden tot vertrouwen en ontspanning voor zowel de mens als zijn hond.

Hoe ?

•Begrip en respecteren van belevingswereld en natuurlijke behoefte van je hond.
•Veiligheid  en steun leren bieden
•Leiding leren nemen /  begrenzen
•Voorbeeld geven (Learn by example)
•Pijnbestrijding
•Meer begrip leren krijgen voor het rastype (of mixen hiervan)
•Hoe te communiceren met je hond
•Bewustwording van communicatie naar de hond toe.
Daarnaast oefen je handelingen welke bijdragen aan de verbetering van het probleemgedrag.

Wat komt er aan bod tijdens de sessies?

Tijdens een uitgebreid intake gesprek, analyse en observatie van de hond in zijn thuis omgeving zal ik het gedrag in kaart proberen te brengen.
Daarna zal getracht worden de gedragsveranderingen te starten middels de adviezen die ik je geef.

Hoe lang gaat gedragsbegeleiding duren?
Dit is een beetje afhankelijk hoe ernstig het probleem is.

Gedragsbegeleiding / therapie  bestaat doorgaans uit 2 sessie's van in totaal 3 uur en wordt verzorgt in de veilige thuisomgeving.
Meestal volstaat dit maar soms adviseer ik In overleg nog enkele aanvullende privelessen.
Mocht de hond dit aankunnen en je hebt hier zelf ook behoefte aan kan een aanvullende cursus in een klein groepje geen kwaad.
Daarmee kunnen we samen met je hond verder aan de slag

Je ontvangt na het gedrags consult  een "hand -out"  met de verkregen inzichten - adviesen en oefeningen.
indien je hier behoefte aan hebt aanvullende ondersteuning middels e.mail. (tot 3 maanden na mijn laatste bezoek)