Gedragsbegeleiding / Therapie - OORZAAK

Artikelindex

Regelmatig krijg ik te horen dat hondeneigenaren middels het volgen van een reguliere groepscursus, het bekijken van een honden televisie show of middels adviezen op internet hebben geprobeerd het probleemgevend gedrag te veranderen maar dit alleen maar averechts heeft gewerkt.
Hondengedragsproblemen zijn serieuze problemen welke professionele begeleiding vraagt en niet is op te lossen met behulp van een show op televisie of (goedbedoelde) adviezen van niet gespecialiseerd opgeleide kynologisch instructeurs, trainers, fokkers, hondenbezitters of dierenartsen.

Hoe ontstaan gedragsproblemen?

Er kunnen diverse oorzaken zijn waardoor problemen ontstaan.
Onbegrip tussen eigenaar en hond
Overtraining - Te vaak naar een hondenschool gaan en oefeningen verplicht aanleren.
Fysieke oorzaken denk hierbij aan: Pijn, doof, oogaandoeningen, schildklierproblemen, hormonale veranderingen enz.
Onbegrip rastype - Een Labrador verlangt een andere benadering qua opvoeding en begeleiding dan b.v. een Herdershond.

Doorfok of broodfok - Helaas is het nog zo dat teveel rassen worden “doorgefokt”. Dit kan resulteren in pijnklachten of hyperactiviteit.
Traumatische ervaringen opgedaan in het verleden. - Denk aan: Ongeluk - Mishandeling - enz.

  Omgevingsfactoren - Denk aan: Nieuwe buurhond, Verhuizing, Komst Baby , enz.
  Gebrek aan leiding en of steun
  Meerde keren herplaatst zijn
  Verdriet - Rouw- - Scheiding binnen zijn gezin of leefomgeving.
  Psygische klachten van de mens achter de hond - Denk hierbij aan Depressie - Burn -Out - PTTS enz.
  Lichamelijke klachten van de mens achter de hond

Hoe kan ik je helpen?

Tegenwoordig staat er letterlijk omschreven; "Probleem gedrag van de hond omturnen naar gewenst gedrag" of "Hij moet respect leren krijgen voor mij".
Maar er is niets etisch aan het feit dat je in staat bent de gedragsexpressie van de hond te manipuleren door conditionering met hondensnoep - afleiding
of je hond te te leren "Wie hier nu eigenlijk de baas is?"  achterhaalde inzichten gebaseerd op onjuist wetenschappelijk onderzoek.
Geen  Quick Fix  helpt niet of nauwelijks op langer termijn en je hond zijn emotionele nood negeren is vanuit onze optiek geestelijke mishandeling.
Tevens nemen mensen gedragsexpressie van honden anders aan dan dat wat de hond eigenlijk laat zien of bedoelt.
Ieder dier heeft zijn eigen taalexpressie. Voor mensen (wij zijn ook dieren) is dit niet anders.
Zie BLOG 
Aandachtspunt. Juist opgeleide gedragsspecialisten coachen NIET middels quick fixen.
Lees anders deze link even: -Waar moet ik opletten bij het inschakelen van een gedragsspecialist?

En ondanks dat er gesuggereerd wordt dat (voer beloning )afgebouwd kan worden bestaat er ook het gevaar dat (onbewust) angst van je hond beloond wordt met voertjes of frustratiegedrag voor het ineens wegblijven van voerbeloning. (de hond die steeds naar je jaszak blijft kijken...)

Doel van mijn adviezen zijn om kwaliteit van samenleven tussen de hond en zijn mens te doen toenemen.
Leren begrijpen WAAROM een hond bepaald ongewenst gedrag is gaan vertonen en samen met zijn mens een oplossing hierin te vinden.
En dit heeft inzicht en tijd nodig.
Spanning - Emotie - Natuurlijke beweegredenen van je hond leren kennen en weten hoe hier mee om te gaan.

De gedragsbegeleiding wordt verzorgt middels de CONNECTIEMETHODE® 

Een Nieuwetijdse en Holistische zienswijze van hondengedrags begeleiding en gericht is op het leren begrijpen van de natuurlijke gedragingen van je hond maar ook van jezelf.
Dieren (dus niet alleen honden) hebben net zoals de mens emotie,  gevoelens, hormonen, verdriet en andere kwetsbare kanten. 
Door te leren de hond te begrijpen, zonder je eigen persoonlijke gevoelens uit het oog te verliezen kan probleemgedrag getransformeerd
worden tot vertrouwen en ontspanning voor zowel de mens als zijn hond.

Hoe ?

•Begrip en respecteren van belevingswereld en natuurlijke behoefte van je hond.
•Zelf je grenzen leren stellen

•Veiligheid  en steun leren bieden
•Leiding leren nemen.
•Voorbeeld geven (Learn by example)
•Pijnbestrijding
•Meer begrip leren krijgen voor het rastype (of mixen hiervan)
•Hoe te communiceren met je hond.
•Bewustwording 
• En bovenal vastgeroeste trainings en opvoedkundige gedachten LOS proberen te laten.

Daarnaast oefen je handelingen welke kunnen bijdragen aan de verbetering van het probleemgedrag.

Wat komt er aan bod tijdens de sessies?

Tijdens een uitgebreid intake gesprek, analyse en observatie van de hond in zijn thuis omgeving zal ik het gedrag in kaart proberen te brengen.
Daarna zal getracht worden de gedragsveranderingen te starten middels de adviezen die ik je geef.

Hoe lang gaat gedragsbegeleiding duren?
Dit is een beetje afhankelijk hoe ernstig het probleem is.

Uit ervaring weet ik dat 1 sessie nooit volstaat.
Gedragsbegeleiding / therapie  bestaat doorgaans uit 2 a 3 sessie's  duren ongeveer 1.15 uur per keer = lang genoeg
Quck Fix bestaat niet.
Kan even werken maar ervaring leert dat het gedragsprobleem zich kan verergeren of op een andere onaangename wijze zich kan uiten.
Er wordt geen gebruik gemaakt van onnatuurlijke hulpmiddelen of foefjes.
(B.v. een lijn om de snuit heen binden om je hond niet te laten trekken is een zeer achterhaalde techniek en niet meer van deze tijd
Je hond begrijpt totaal niet wat hiermee bedoelt wordt en zal nog stressvoller worden en het vertrouwen in jou als begeleider gaan verliezen.


Gedragsbegeleiding wordt doorgaans atlijd verzorgt in de veilige thuisomgeving zowel binnen als buiten.
Dit om een zo realistisch mogelijk beeld van het probleem gedrag te verkrijgen want daar gebeurt het immers.

Mocht de hond dit aankunnen en je hebt hier zelf ook behoefte aan kan een aanvullende cursus in een klein groepje geen kwaad.
Daarmee kunnen we samen met je hond verder aan de slag

Je ontvangt na het gedrags consult  een inzichtelijk digitaal verslag op maat  met de verkregen  adviezen en oefeningen.
Per email of telefoon indien nodig aanvullende ondersteuning.