Menselijke aanname's

 Leestijd 1.5 minuut

Menselijke aanname.
"Vanuit onze menselijke perspectief veronderstellen wij dat een andersoortig dier hetzelfde bedoelt met zijn gedrag zoals de mens dat zou doen".
Vooral bij de hond en zijn mens is dit het geval.
Honden willen samenwerken met mensen.
Valkuil is dat gedacht wordt dat de hond zijn emotie hetzelfde is als dat van de mens.
Niets is minder waar.

Foto blog


Honden leven en werken graag met mensen maar blijven honden met al hun hondse gedragingen.
Deze ligt dieper en primitiever dan bij zijn mens.
Leven en overleven.
Zeker onzekere en jonge honden staan op scherp.
Alles wat op zijn pad komt kan nog niet altijd als veilig ervaren worden.


De mens afstammeling van de Primaten is langer geevalueerd op deze aarde en honden afstammeling van de Etruskische wolven in verhouding veel korter.
Daarnaast beschikken wij mensen als enigste zoogdier over de neo cortex, en hebben het vermogen om de redeneren, in de toekomst en verleden te kijken.
Je hondenvriend heeft voldoende herseninhoud en intelligentie maar is niet bezig met redeneren, fylosoferen, en aanname's te stellen.
Je hond is bezig met OVERLEVEN! en leeft in het NU.
Maar slim genoeg om met de mensen samen te gaan leven = Win - Win
Maar waarom nemen wij nu steeds hondengedrag als mensengedrag aan?


Pesten
Regelmatig krijgen wij te horen dat de hond zijn mens pest.
Mensen kennen dit gedrag wel dit zit in ons gedragsysteem.
Nieuwetijdse wetenschappelijk onderzoeken hebben uitgewezen dat pesten niet in het gedragsysteem of emotie van je hond zit.
Dit gegegeven kent hij niet.
Je hond pest je helemaal niet als hij je schoen o.i.d pikt en kwispelend voor je staat.
Waarom hij je schoen pakt, je uitdagend aankijkt en weg rent?
Combinatie van conflictvermijding, conditioneren, vertrouwen
Onbegrip van wat van jou is en wat van hem.
Alles van dat behalve pesten....
Achterhaalde geindoctineerde theorieeen uit het verleden.

Mijjn hond wil de baas spelen, hij springt tegen mij op!
Welnee ....
Aanname van zijn mens.
Zelfs fanatieke trainers oreren hier nog steeds over op internet.
Dit gedag heeft te maken met een begroetingsritueel en heeft je hond als pup van zijn moeder geleerd.
Hij wil louter en alleen naar je mondhoeken springen wat dit deed hij ook bij zijn moeder toe hij pup was is begroetingsritueel
Zo zijn er tientallen voorbeelden wat wij mensen aannemen als gedrag vanuit onze perspectief wat je hond hier echt niet mee bedoelt.

Zoals al beschreven kunnen wij mensen redeneren.
Gedachten ontwikkelen.
Aannames = is iets wat je vindt of denkt zonder het zeker te weten.
De hond is een diersoort dat ook goed met andere diersoorten kan samen leven.
Wij mensen zijn ook een diersoort.
Een hond heeft ook een gave om de mens op zijn manier te leren begrijpen en respect te tonen voor menselijke gewoonte's
mits hij daar op zijn tempo en in veiligheid de tijd voor krijgt.
Wantrouwen maar ook vertrouwen = Leerproces
Andersom bij de mens naar de hond toe is gebeurt hetzelfde.
Vertrouwen hem maar wantrouwen of begrijpen de hond niet omdat wij een ander diersoort zijn.
De taal van de hond is nu eenmaal anders als van zijn mens.
De muis zal de kat naar alle waarschijnlijkheid ook niet helemaal vertrouwen;) andere diersoorten met verschillende motivatie's.
En als een kat uithaalt omdat hij wellicht bang is dit vrij normaal gevonden wordt en wordt hem snel vergeven en meestal direct met rust gelaten.
Als een hond bang is en bijt  wordt zijn mens boos wordt gezien als vals gedrag = Aanname
Hond krijgt hij straf want hij mag absoluut niet bijten.
De mens is bezig met het afleren van bijten en hond wordt in feite gestraft voor zijn angst = Vertrouwensbreuk kan bijten versterken.
Zijn mens begrijpt niet dat de hond wellicht erg angstig en hier hulp en steun van zijn mens nodig is.